provigil like supplements buy provigil europe provigil amazon provigil side effects hair loss provigil online overnight delivery

Organisatie

De Wooninitiatieven zijn juridisch ondergebracht in twee Stichtingen die beide een bestuur hebben.
Elke Stichting heeft een adviescommissie die kan worden samengesteld uit ouders en vertegenwoordigers van de huisgenoten.Er is een huishoudelijk reglement als leidraad voor het handelen van de commissie en de relatie met het bestuur van de Stichting.
De teams van medewerkers bestaan uit mannen en vrouwen met een pedagogische en/of verpleegkundige opleiding en achtergrond.
Aan de selectieprocedure voor medewerkers, stagiaires en vrijwilligers nemen huisgenoten, ouders en collega’s deel.
Daarnaast bieden beide stichtingen stageplaatsen aan voor studenten die in dit vakgebied een opleiding volgen. We zijn daartoe erkend door de Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven.(www.s-bb.nl)
Tenslotte zijn bij elk wooninitiatief diverse vrijwilligers betrokken die ondersteunen bij verschillende activiteiten van onze huisgenoten. Ook zij zijn ontzettend waardevol voor de huisgenoten en collega’s van de wooninitiatieven.

Villande kent een klachtenprocedure conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. (Wkkgz)
Onderdeel daarvan is dat Wooninitiatief Villande is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen.
De klachtenprocedure kan worden opgevraagd via info@wooninitiatief-villande.nl

De contactgegevens van de Geschillencommissie Zorg Algemeen zijn:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
T : 070-3105371 (bereikbaarheid: ma-vrij 9-17 uur)
E : registrant@degeschillencommissie.nl
W: www.degeschillencommissie.nl