provigil detection provigil how supplied provigil techcrunch is provigil now generic

Welkom

Visie op de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een beperking zijn burgers als ieder ander. Zij verdienen dezelfde kansen op een kwalitatief goed bestaan als mensen zonder beperking.

Een kwalitatief goed bestaan betreft voor mensen met een beperking dezelfde soort zaken als voor elke burger, zoals gewaardeerd worden om wie je bent, zeggenschap hebben over je leven, verbonden zijn met andere mensen, vrienden hebben, deel hebben aan wat er in je omgeving gebeurt, van betekenis zijn voor anderen, bijdragen aan de samenleving. Deel uitmaken van de samenleving moet vanzelfsprekend zijn in het denken en handelen.

Ook mensen met een beperking willen een leven leiden dat past bij hun mogelijkheden, wensen en ambities (gewoon wat kan). Daarbij hebben zij veelal in mindere of meerdere mate zorg en ondersteuning nodig (speciaal waar nodig).

Mensen moeten een beroep kunnen doen op verschillende ondersteuningsbronnen. Veelal vormt de directe sociale omgeving de belangrijkste bron van zorg en ondersteuning. Daar waar de zorg- en ondersteunings- behoeften de mogelijkheden van het individu en van zijn of haar directe sociale omgeving te boven gaan, komt professionele zorg en ondersteuning in beeld.

De aard en inhoud van die professionele zorg en ondersteuning wordt op maat vormgegeven en hangt af van de individuele ondersteuningsbehoefte van de persoon met een beperking.
Deze individuele ondersteuningsbehoefte bepaalt de intensiteit van de zorg en ondersteuning en de aspecten van het leven waarop deze zich richt.

Maar ik wil nog wel een stap verder gaan! Mensen met een verstandelijke beperking geven ons ook “meer waarde(n)”. Ze zijn meestal authentiek, betrouwbaar, gemotiveerd en zeggen vaak de dingen die wij nog wel eens even voor ons houden.

Ik heb veel bedrijven bezocht die mensen een stage- of werkplek hadden aangeboden en die deze waarden hebben kunnen inzetten en benutten voor het verbeteren van bijvoorbeeld de samenwerking binnen teams van hun organisatie.

Kortom, mensen met een beperking hebben een meerwaarde voor ons en onze samenleving die we beter moeten benutten en belonen! Daarvoor gaan we ons o.a. binnen dit woon- en werkinitiatief in Apeldoorn inzetten!

John Aalbers & Elma de Leeuw

Bestuur Stichting Wooninitiatief Villande

Wonen

De essentie is dat bewoners regie hebben over wonen en zorg. Het zelf uitzetten van de “reis”. Alle bewoners krijgen een ruime eigen kamer. Daarnaast maken alle bewoners gebruik van algemene ruimten voor de maaltijden, ontspanning en verzorging (sanitaire voorzieningen) De woning bevindt zich op 1,5 km van het centrum van Apeldoorn en het station. Mogelijkheden voor werk cq dagbesteding, sport en ontspanning zijn ook in de directe omgeving aanwezig. Belangrijke uitgangspunten bij het wonen zijn:

  • Permanent thuis (levensloop bestendig)
  • Opbouwen van een eigen netwerk. In de buurt, stad, dorp, regio
  • Kleinschalig, grote betrokkenheid, vertrouwde gezichten
  • Huiselijk en vertrouwd
  • Aandacht voor gezamenlijkheid en activiteiten
  • Deskundigheid en veiligheid (nachtaanwezigheid)
  • Goede, ruime woning, kwaliteit van huisvesting
  • Midden in de samenleving
  • Permanent blijven leren

 

Werken

Afhankelijk van de mogelijkheden van de bewoners zal in dagbesteding dan wel werk worden voorzien. Eventueel zal daarbij gebruik worden gemaakt van de deskundigheid en het netwerk van een jobcoach-organisatie. Gemiddeld zullen bewoners 3 dagen werken. Daarnaast wordt 1 dag besteed aan nieuwe (leer-) ervaringen. Te denken valt daarbij aan lessen, trainingen, excursies, stages e.d. Ook voor de bewoners van dit wooninitiatief is het, net als bij iedereen, van belang om continue te leren en nieuwe ervaringen op te doen. De 5 e dag kunnen bewoners thuis zaken doen en ondernemen. Huishoudelijke dingen die moeten gebeuren, maar ook boodschappen of zaken regelen voor een vakantie of feestje.

En dan is het weekend!

Dan gaan we lekker uitslapen, lekker ontbijten en naar de markt of sporten en ’s middags een drankje op het terras in de stad of vrienden ontvangen of naar je ouders op bezoek of……..dingen doen waar jij zin in hebt en die tot jou mogelijkheden behoren.