long term side effects from provigil provigil crash provigil missed dose provigil mitral valve prolapse

de Bewoners

mar08kopie-3

De huisgenoten die in de twee huizen wonen hebben een verstandelijke beperking (zzp 3/zzp 4, e.v. ) en zijn tussen de 18 en 30 jaar oud bij de start van het wooninitiatief. Iedereen mag hier blijven wonen en samen oud(er) worden!

We kiezen bewust voor een “gemengd huis” waar zowel dames als heren wonen. Qua zorg zijn deze mensen, mits goed begeleid, goed in staat om zichzelf te (leren)verzorgen. Indien verzorgende- en of verpleegkundige ondersteuning noodzakelijk is dan zullen we dat uiteraard organiseren. Naast de woonfunctie werken de huisgenoten bij dagbesteding of bij een reguliere organisatie of bedrijf in (de omgeving van) Apeldoorn. Tijdens het samenstellen van de groep is onderzocht of er een goede match tussen bewoners kan gaan ontstaan.